(3 รู้) พิชิตฉี่หนู ::::: รู้เตรียม เตรียมร้องเท้าบู๊ทไว้ใส่ลุยน้ำ ลงนา ลงทุ่ง ::::::::: รู้ระวัง ระวัง!!! มีแผลอย่าลุยน้ำ เชื้อโรครออยู่ ::::::: รู้สะอาด เก็บขยะให้มิดชิด แยกทิ้งใกล้ๆ ให้น้องหนูอยู่ห่างๆ ::::::: ด้วยความห่วงใย งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานวัณโรค
งานควบคุมโรคติดต่อ
งานโรคติดต่อทั่วไป
งานโรคติดต่อนำโดยแมลง
งานโรคติดต่ออุบัติใหม่
งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มาตรฐานการดำเนินงาน
มาตราฐานและแนวทางการปฏิบัติงานที่ SRRT
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของ SRRT เครื่อข่ายระดับตำบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักระบาดวิทยา
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
สำนักงานปัองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
สำหรับเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
เตือนภัย
เตือนภัยไข้ฉี่หนู
มือเท้าปาก
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 4 คน  
  วันนี้ 118 คน  
  เดือนนี้ 2175 คน  
  ปีนี้ 2175 คน  
  ทั้งหมด 333878 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 เอกสารประชุมSAT15ม.ค.61 (17-01-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
2 ไฟล์ประชุมวันที่25-26ธ.ค60 งานวัณโรคสวนป่ารีสอร์ท (28-12-2560) งานวัณโรค
3 เอกสารสำหรับผู้เข้าประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังฯครั้งที่1/2561 8ธ.ค.60 เพิ่มเติม (15-12-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
4 สื่อต้นแบบวันเอดส์โลกและแบบฟอร์มรายงานกิจกรรม (16-11-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
5 คำสั่งEOC 2728/2559 และ 944/2560 (06-11-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
6 แนวทางการสันบสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรณีสอบสวนโรค (03-11-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
7 คู่มือการใช้โปรแกรมวัณโรคออนไลน์ (14-10-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
8 สไลด์การประชุมการบัญชาการเหตุการณ์เพิ่มเติม (10-10-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
9 สไลด์การประชุมเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธี (09-10-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
10 ไฟล์ประชุมEPI วันที่ 8 กันยายน 2560 (14-09-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
11 ใบยินยอมของผู้ปกครองให้บุตรหลานได้รับวัคซีน HPV (07-09-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
12 แนวทางการดำเนินงาน HPV ปี 2560 (07-09-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
13 แนวทางการดำเนินงาน HPV (07-09-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
14 เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จ.นคราชสีมา (24-08-2560) งานวัณโรค
15 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (18-07-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
16 ประกาศกรมควบคุมโรค (13-07-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
17 แผนประคองกิจการ (29-06-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
18 ไฟล์นำเสนอวันที่9มิ.ย60วัณโรค การDotอย่างเข้าใจ (21-06-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
19 รหัสวัคซีนEPIปี2560 (21-06-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
20 แบบฟอร์มรายงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ FLU ปี2560 (21-06-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
21 เอกสารประชุมพิษสุนัขบ้า 29พ.ค.60 (02-06-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
22 ฟอร์มรายงานการตรวจติดตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค (08-05-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
23 ผังรายงานสถานการณ์ (05-05-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
24 แบบฟอร์มสรุปการคัดกรองICF วัณโรคปี2560 (10-04-2560) แบบฟอร์มรายงานวัณโรค
25 ไฟล์นำเสนอจัดประชุมวัณโรควันที่3-4เมษายน2560 (07-04-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
26 แบบฟอร์รายงานการคัดกรองวัณโรค(ICF) (15-03-2560) แบบฟอร์มรายงานวัณโรค
27 แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านวัณโรค (14-03-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
28 หนังสือการประเมินมาตรฐานการป้องกันและการรักษาวัณโรคในเรือนจำ (13-03-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
29 หนังสือโรงพยบาลคุณภาพและการดูแลวัณโรค (13-03-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
30 แบบฟอร์มการให้คะแนนผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค(QTB)ปี2560 (13-03-2560) แบบฟอร์มรายงานวัณโรค
31 แนวทางการไข้หวัดใหญ่ปี2560 (09-03-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
32 แบบสรุปการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (08-03-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
33 สไลน์นำเสนองานEPI วันที่27กุมภาพันธ์60 ต่อ (08-03-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
34 สไลน์นำเสนองานEPIวันที่27 กุมภาพันธ์60 (08-03-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
35 เอกสารประกอบการประชุมวันที่27กุมภาพันธ์2560เรื่องแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนใหม่ (06-03-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
36 แผนAHP ไข้หวัดใหญ่ (28-02-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
37 เอกสารประชุมทำแผนEOC (27-02-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
38 หนังสือเชิญประชุมไวรัสซิกา 27-28ต.ค.59 (26-10-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
39 หนังสือเชิญรณรงค์วันที่9 ก.ย.59 (08-09-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
40 แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนกรณีมี AEFI (07-09-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
41 รหัส vaccine อัพล่าสุด070959 (07-09-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
42 หนังสือเชิญประชุมและแบบประเมิน IHR (24-08-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
43 สรุปการประชุม War Room ครั้งที่ 7/2559 (04-08-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
44 สรุป War Room ครั้งที่ 6/2559 (02-06-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
45 ตัวชี้วัด templet TB & EPI (เกณฑ์การประเมินKPI 59) (02-06-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
46 สรุป War Room ครั้งที่5/2559 220459 (30-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
47 สรุป War Room ครั้งที่ 4/2559 110359 (30-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
48 สรุป War Room ครั้งที่ 3/2559 200159 (30-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
49 สรุป War Room ครั้งที่ 2/2559 131158 (30-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
50 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน FLU (13-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
51 เอกสารประกอบการประชุม TB 27-28 เมษายน 59 ณ.โรงแรมโคราชโฮเต็ล (02-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
52 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเครืข่ายให้สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ต่อ) (21-04-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
53 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเครืข่าย ให้สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (21-04-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
54 templet EPI (04-03-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
55 หนังสือขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมรับมือการระบาดของโรค (28-01-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
56 แบบสำรวจความพร้อมรับมือการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (27-01-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
57 นำเสนองานวัณโรคทาง สคร9 ที่สวนป่ารีสอร์ท (12-01-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
58 แบบรายงานผู้ป่วย AFP/Polio กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ XZ(ILI) / กลุ่มอาการภายหลังได้รับวัคซีน (AEFI) (21-12-2558) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
59 แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา เล่มม่วง (04-12-2558) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
60 แนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโรคโปลิโอ (11-11-2558) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
61 ขั้นตอนการเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP (10-11-2558) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
62 ไฟล์นำเสนอ 5 พ.ย. 58 ความรู้โรคเรื้อน (06-11-2558) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
63 ไฟล์นำเสนอ 5 พ.ย. 58 มาตรฐานงานโรคเรื้อน (06-11-2558) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
64 ไฟล์การสำรวจความพิการโรคเรื้อน ประชุม 5 พ.ย.58 (06-11-2558) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
65 เอกสารการประชุม 5 พ.ย.58 (06-11-2558) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
1 2 3 หน้าถัดไป
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
 
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
 
มกราคม 2561
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
 
   ดูผลโหวต  
บุคลากร
  ยังไม่มีข้อมูล  
พยากรณ์อากาศ
   
ราคาน้ำมัน
   
งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
อาคารศรีไผท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 ต่อ 126 และ 127