(3 รู้) พิชิตฉี่หนู ::::: รู้เตรียม เตรียมร้องเท้าบู๊ทไว้ใส่ลุยน้ำ ลงนา ลงทุ่ง ::::::::: รู้ระวัง ระวัง!!! มีแผลอย่าลุยน้ำ เชื้อโรครออยู่ ::::::: รู้สะอาด เก็บขยะให้มิดชิด แยกทิ้งใกล้ๆ ให้น้องหนูอยู่ห่างๆ ::::::: ด้วยความห่วงใย งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มรายงานวัณโรค
งานควบคุมโรคติดต่อ
งานโรคติดต่อทั่วไป
งานโรคติดต่อนำโดยแมลง
งานโรคติดต่ออุบัติใหม่
งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
มาตรฐานการดำเนินงาน
มาตราฐานและแนวทางการปฏิบัติงานที่ SRRT
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของ SRRT เครื่อข่ายระดับตำบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักระบาดวิทยา
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
สำนักงานปัองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
สำหรับเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
เตือนภัย
เตือนภัยไข้ฉี่หนู
มือเท้าปาก
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 7 คน  
  วันนี้ 33 คน  
  เดือนนี้ 1370 คน  
  ปีนี้ 1370 คน  
  ทั้งหมด 368562 คน  
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว หมวดหมู่
1 เกณฑ์ประเมินงานวัณโรคปี2561 (07-06-2561) งานวัณโรค
2 เอกสารประชุม OVCCA 6มิ.ย.61 (ชุด2) (05-06-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
3 เอกสารประชุม OVCCA 6มิ.ย.61 (05-06-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
4 ไวรัสตับอักเสบบี ประชุมที่สวนป่าวันที่28พฤษภาคม2561 (04-06-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
5 แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า (19-04-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
6 แบบประเด็นตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (10-04-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
7 แบบสำรวจความคิดเห็นประชาชนและแบบฟอร์มกรอกข้อมูล โรคพิษสุนัขบ้า (22-02-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
8 ไฟล์ประชุมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ Dead case conference (12-02-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
9 สไลด์การอบรมICS (25-01-2561) สถานการณ์โรคติดต่อ
10 (23-01-2561)
11 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานเอชไอวี (18-01-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
12 เอกสารประชุมSAT15ม.ค.61 (17-01-2561) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
13 ไฟล์ประชุมวันที่25-26ธ.ค60 งานวัณโรคสวนป่ารีสอร์ท (28-12-2560) งานวัณโรค
14 เอกสารสำหรับผู้เข้าประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังฯครั้งที่1/2561 8ธ.ค.60 เพิ่มเติม (15-12-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
15 สื่อต้นแบบวันเอดส์โลกและแบบฟอร์มรายงานกิจกรรม (16-11-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
16 คำสั่งEOC 2728/2559 และ 944/2560 (06-11-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
17 แนวทางการสันบสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกรณีสอบสวนโรค (03-11-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
18 คู่มือการใช้โปรแกรมวัณโรคออนไลน์ (14-10-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
19 สไลด์การประชุมการบัญชาการเหตุการณ์เพิ่มเติม (10-10-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
20 สไลด์การประชุมเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธี (09-10-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
21 ไฟล์ประชุมEPI วันที่ 8 กันยายน 2560 (14-09-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
22 ใบยินยอมของผู้ปกครองให้บุตรหลานได้รับวัคซีน HPV (07-09-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
23 แนวทางการดำเนินงาน HPV ปี 2560 (07-09-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
24 แนวทางการดำเนินงาน HPV (07-09-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
25 เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จ.นคราชสีมา (24-08-2560) งานวัณโรค
26 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (18-07-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
27 ประกาศกรมควบคุมโรค (13-07-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
28 แผนประคองกิจการ (29-06-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
29 ไฟล์นำเสนอวันที่9มิ.ย60วัณโรค การDotอย่างเข้าใจ (21-06-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
30 รหัสวัคซีนEPIปี2560 (21-06-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
31 แบบฟอร์มรายงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ FLU ปี2560 (21-06-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
32 เอกสารประชุมพิษสุนัขบ้า 29พ.ค.60 (02-06-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
33 ฟอร์มรายงานการตรวจติดตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค (08-05-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
34 ผังรายงานสถานการณ์ (05-05-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
35 แบบฟอร์มสรุปการคัดกรองICF วัณโรคปี2560 (10-04-2560) แบบฟอร์มรายงานวัณโรค
36 ไฟล์นำเสนอจัดประชุมวัณโรควันที่3-4เมษายน2560 (07-04-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
37 แบบฟอร์รายงานการคัดกรองวัณโรค(ICF) (15-03-2560) แบบฟอร์มรายงานวัณโรค
38 แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านวัณโรค (14-03-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
39 หนังสือการประเมินมาตรฐานการป้องกันและการรักษาวัณโรคในเรือนจำ (13-03-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
40 หนังสือโรงพยบาลคุณภาพและการดูแลวัณโรค (13-03-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
41 แบบฟอร์มการให้คะแนนผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค(QTB)ปี2560 (13-03-2560) แบบฟอร์มรายงานวัณโรค
42 แนวทางการไข้หวัดใหญ่ปี2560 (09-03-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
43 แบบสรุปการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (08-03-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
44 สไลน์นำเสนองานEPI วันที่27กุมภาพันธ์60 ต่อ (08-03-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
45 สไลน์นำเสนองานEPIวันที่27 กุมภาพันธ์60 (08-03-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
46 เอกสารประกอบการประชุมวันที่27กุมภาพันธ์2560เรื่องแนวทางการดำเนินงานให้วัคซีนใหม่ (06-03-2560) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
47 แผนAHP ไข้หวัดใหญ่ (28-02-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
48 เอกสารประชุมทำแผนEOC (27-02-2560) สถานการณ์โรคติดต่อ
49 หนังสือเชิญประชุมไวรัสซิกา 27-28ต.ค.59 (26-10-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
50 หนังสือเชิญรณรงค์วันที่9 ก.ย.59 (08-09-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
51 แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนกรณีมี AEFI (07-09-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
52 รหัส vaccine อัพล่าสุด070959 (07-09-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
53 หนังสือเชิญประชุมและแบบประเมิน IHR (24-08-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
54 สรุปการประชุม War Room ครั้งที่ 7/2559 (04-08-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
55 สรุป War Room ครั้งที่ 6/2559 (02-06-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
56 ตัวชี้วัด templet TB & EPI (เกณฑ์การประเมินKPI 59) (02-06-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
57 สรุป War Room ครั้งที่5/2559 220459 (30-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
58 สรุป War Room ครั้งที่ 4/2559 110359 (30-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
59 สรุป War Room ครั้งที่ 3/2559 200159 (30-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
60 สรุป War Room ครั้งที่ 2/2559 131158 (30-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
61 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน FLU (13-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
62 เอกสารประกอบการประชุม TB 27-28 เมษายน 59 ณ.โรงแรมโคราชโฮเต็ล (02-05-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเครืข่ายให้สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (ต่อ) (21-04-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
64 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเครืข่าย ให้สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (21-04-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
65 templet EPI (04-03-2559) ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
1 2 3 หน้าถัดไป
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก